Arddangosfa Nadolig: 45 o syniadau addurno ysbrydoledig ar gyfer eich siop

 Arddangosfa Nadolig: 45 o syniadau addurno ysbrydoledig ar gyfer eich siop

William Nelson

Y sioe Nadolig yw'r atyniad i gwsmeriaid ddod i mewn i'r siopau yn ystod mis mwyaf proffidiol y flwyddyn. Mae pob masnach yn buddsoddi mewn math gwahanol o addurniadau i roi mwy o amlygrwydd. Mae buddsoddi mewn gwrthrychau golygfaol yn syniad gwych i ddatgelu'r cynnyrch a'i wneud yn wreiddiol.

Gall yr ategolion hyn gynnwys peli, garlantau, sêr, goleuadau lliw, coed Nadolig, bwâu, gwiail ac eitemau eraill sy'n cyfeirio at hynny achlysur. Ond, cyn dechrau ymhelaethu ar eich arddangosfa, mae angen i chi gael prosiect ar y cyd â'r arddull ddiffiniedig rydych chi'n bwriadu ei drosglwyddo i'r cyhoedd. Mae senario gyda llawer o addurniadau heb gysoni yn flinedig a'u cydbwyso yw'r ffordd orau bob amser.

Fformiwla a ddefnyddir yn aml gan weithwyr proffesiynol yn yr ardal ar gyfer gwell amlygiad i gynnyrch yw'r cyfuniad o baentiadau a/neu sticeri wedi'u gludo i'r cynnyrch gwydr ac yn rhan fewnol y sioe arddangos senario wedi'i bersonoli a'i manylu'n dda. Mae arddangosfeydd gyda sêr, cerfluniau o Siôn Corn neu hyd yn oed ganghennau coed gwaith coed yn cyfuno'n berffaith ag awyrgylch y Nadolig.

Mae elfennau addurnol yn bwysig, ond ni argymhellir gor-ddweud. Mae angen rhoi pwyslais arbennig ar y prif beth, sef y cynhyrchion. Mae addurniad minimalaidd yn gadael yr arddangosfa yn soffistigedig ac ar yr un pryd yn gwarantu uchafbwynt y darnau.

Nid oes unrhyw gyfrinachau ar gyfer y math hwn o brosiect, dim ond betio ar greadigrwydd a gwneud ycyfuniadau yn gywir. Gweler enghreifftiau o ffenestri siopau yn y cyfeiriadau isod:

Ffotograffau anhygoel o'r Ffenest Nadolig i chi gael eich ysbrydoli

Delwedd 1 – Mae balwnau metelaidd yn ffurfio cadwyn liwgar sy'n rhedeg drwy'r ffenestr. Yn ogystal, mae balwnau ar ffurf goleuadau Nadolig yn creu arddangosfa wahaniaethol ac unigryw.

Delwedd 2 – Mae gwifrau crog gyda diemwntau lliw yn creu arddangosfa Nadolig gwbl geometrig.

Delwedd 3 – Arddangosiad o gomic pop wedi’i ysbrydoli gan gomics.

Delwedd 4 – Arddangosfa Coeden Nadolig i gyd wedi'u lliwio â darluniau ar gardbord.

Delwedd 5 – Mae thema'r ŵyl yn syniad gwych ar gyfer arddangosfa ffenestr Nadolig.

Delwedd 6 – Cas arddangos robot dyfodolaidd gyda llawer o swyn ac arddull i chi gael eich ysbrydoli

Delwedd 7 – Cas arddangos gyda manylion rhuban sêr lliw metelaidd, metelaidd a chwt plant.

Delwedd 8 – Dynesiad yr arddangosfa flaenorol gyda mwy o fanylion am bob eitem.

Delwedd 9 – Sioe Nadolig gyda thema’r syrcas i chi gael eich ysbrydoli

Delwedd 10 – Dyma thema ganolog yr addurniadau, mewn gwirionedd, y globau metelaidd.

Delwedd 11 – Syniad addurno Nadolig ar gyfer y rhai sy'n gweithio gyda chiosgau a cherti.

14>

Delwedd 12 – Cyffyrddiad seicedelig ar gyfer sioe ffasiwn cŵl a ffasiynol

Delwedd 13 – Gall gludyddion neu beintio ar wydr greu’r dyluniad perffaith ar gyfer arddangosfa Nadoligaidd finimalaidd.

Delwedd 14 – Syniad syml ac anhygoel ar gyfer siop nwyddau cartref!

Delwedd 15 – Arddangosfa Nadolig gyda sawl monitor yn gosod coeden nadolig

Delwedd 16 – Mae pelen Nadolig fawr gyda dail artiffisial yn cysgodi sawl eitem o’r siop.

Delwedd 17 – Addurn ffenestr Nadolig yn llawn lliwiau ac effaith chwyddedig ar y gwydr.

Delwedd 18 – Opsiwn arall yw betio’n drwm ar y defnydd o flodau i addurno ffenest eich siop.

Delwedd 19 – Enghraifft o addurn ar gyfer canolfan siopa gyda hufen iâ yn disgyn yn rhydd!

<22

Delwedd 20 – Opsiwn arddangos minimalaidd a chain arall i’ch ysbrydoli.

Delwedd 21 – Addurn Nadolig ar gyfer siop deganau gyda llong ofod yn cael ei chario gan falŵn anrhegion mawr.

Delwedd 22 – Gall peli Nadolig syml greu arddangosfa hardd!

Delwedd 23 – Arddangosfa lân gyda mannequin crog.

Delwedd 24 – Celf a cheinder pur yn y sioe Nadolig.

Delwedd 25 – Gall goleuadau allanol fod yn syniad arall i’r rhai sy’n rheoli blaen y siop.

Delwedd 26 – Model ffasâd storfac Arddangosfa Nadolig gyda glôb arian a gwaelod sydd hefyd wedi'i wneud o'r un deunydd

Delwedd 27 – Enghraifft o sut y gellir addurno arddangosfa gydag ychydig o elfennau yn unig .

Delwedd 28 – Panel aur a sgleiniog i gyd ar gyfer arddangosfa Nadolig gyda modelau crog.

Gweld hefyd: Pen gwely dwbl: 60 o fodelau angerddol i addurno'ch cartref0>Delwedd 29 – Poster gyda choeden Nadolig wedi'i goleuo'n syml ar gyfer arddangosfa fwy cymedrol.

Delwedd 30 – Arddangosfa Nadolig yn llawn elfennau ar y cyd.

Delwedd 31 – Gallwch uno thema’r Flwyddyn Newydd ynghyd â’r Nadolig i greu un arddangosfa.

Delwedd 32 - Nid yn unig y gellir addurno siopau, ond hefyd ffasadau bwytai. Yma, popeth gyda blodau!

Delwedd 33 – Silff ag ysgol a goleuadau Nadolig ar gyfer siop amrywiaeth.

36>

Delwedd 34 – Enghraifft o ffenestr Nadolig ar gyfer siop esgidiau.

Gweld hefyd: Magenta: ystyr a 60 o syniadau addurno gyda'r lliw

Delwedd 35 – Car cebl a nodau ar gyfer addurno’r ffenestr Nadolig .

Image 36 – I gyd gyda'i gilydd ac yn gymysg.

Delwedd 37 – Lluniad syml neu gall peintio ar y gwydr wneud byd o wahaniaeth i'r edrychiad.

Delwedd 38 – Cyplau yn dawnsio!

1

Delwedd 39 – Rhubanau metelaidd aur mewn arddangosfa arddull bwth ffôn.

Delwedd 40 – Enghraifft o sioe ffasiwnnatalina.

Delwedd 41 – Coed Nadolig gwyn syml yn y ffenestr addurniadol.

Delwedd 42 – Arddangosfa lliw a phinc i gyd ar gyfer siop amrywiaeth.

Delwedd 43 – Cyfansoddiad anhygoel blychau gyda chanhwyllau a goleuadau Nadolig.

Delwedd 44 – Popeth Nadolig.

Delwedd 45 – Arddangosfa ar gyfer siop i fenywod: peli crog sy’n cynnal bagiau

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.