പത്രത്തോടുകൂടിയ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ: 59 ഫോട്ടോകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളരെ എളുപ്പവും

 പത്രത്തോടുകൂടിയ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ: 59 ഫോട്ടോകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളരെ എളുപ്പവും

William Nelson

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

ആ പഴയ മാഗസിനുകളോ പത്രങ്ങളോ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്? മെറ്റീരിയലുകൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഠിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുമുള്ള മികച്ച അവസരമാണ്. ഒരു ട്രെൻഡ് എന്നതിലുപരി, പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച കരകൗശല വസ്തുക്കൾ നന്നായി നടപ്പിലാക്കിയാൽ വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്.

പഴയ പത്രവും മാസികയുമുള്ള കരകൗശലവസ്തുക്കളുടെ ആശയങ്ങളും അവലംബങ്ങളും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകുന്നതിന്

വ്യത്യസ്‌ത വസ്തുക്കളുമായി ഞങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിലെ മികച്ച റഫറൻസുകൾ കാണുക , പോലുള്ളവ : ബോക്സുകൾ, ട്രേകൾ, ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമുകൾ, കൊട്ടകൾ, പാത്രങ്ങൾ എന്നിവയും മറ്റു പലതും.

ന്യൂസ്പേപ്പർ ബോക്സുകളും ട്രേകളും

ചെറിയ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ന്യൂസ്പേപ്പർ ബോക്സുകൾ. ബോക്‌സിന്റെ അരികുകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു കൊളാഷ് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ അതിന് വളരെ മനോഹരമായ രൂപമില്ല. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെയിന്റ് ചെയ്യാനോ പത്രം, മാഗസിൻ ക്ലിപ്പിംഗുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ഒരു ഡിസൈൻ സൃഷ്ടിക്കാനോ കഴിയും.

ചിത്രം 1 - പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മിനി-ബോക്സ്.

ചിത്രം 2 – ടിവി മുറിയിൽ നിന്ന് ഒബ്‌ജക്റ്റുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിനുള്ള ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബോക്‌സ്.

ചിത്രം 3 – ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വിവിധ ഫോർമാറ്റുകളുള്ള നിരവധി ബോക്‌സുകൾ.

ചിത്രം 4 – പത്രം കൊളാഷുകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ പെട്ടികൾ.

ചിത്രം 5 – പത്രത്തോടുകൂടിയ ഷൂ ബോക്സുകൾ 0>

ചിത്രം 6 – ചെറിയ പത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന പെട്ടി.

ചിത്രം 7 – കാർട്ടൂണുകളുള്ള ബോക്‌സ്പത്രം.

ചിത്രം 8 – പത്ര കരകൗശലവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ട്രേ.

ചിത്രം 9 – വസ്‌തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ട്രേ.

ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബാസ്‌ക്കറ്റുകൾ

പത്ര ക്രാഫ്റ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് കൊട്ടകൾ. താക്കോലുകൾ, പേപ്പറുകൾ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, മറ്റുള്ളവ തുടങ്ങിയ ചെറിയ വസ്തുക്കൾ സംഭരിച്ച് മേശകൾക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്. ഭാരമേറിയ വസ്ത്രങ്ങളും വസ്തുക്കളും സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ കൊട്ട ഉണ്ടാക്കാം. അവസാനമായി, കൊട്ടയിൽ ഒരു ലിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ചുവടെയുള്ള റഫറൻസുകൾ കാണുക:

ചിത്രം 10 – മാഗസിനുകൾക്കായുള്ള ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബാസ്‌ക്കറ്റ്.

ചിത്രം 11 – ലളിതമായ പത്ര കൊട്ട.

ചിത്രം 12 – പത്രം ഹാൻഡിൽ ഉള്ള കൊട്ട 0>

ചിത്രം 14 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വർണ്ണാഭമായ കൊട്ടകൾ 0>

ചിത്രം 16 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വർണ്ണാഭമായ കൊട്ടയുടെ അടിഭാഗം.

ചിത്രം 17 – കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകൾ മേശകൾക്കുള്ള നിറമുള്ള കൊട്ടകൾ.

ചിത്രം 18 – നീല നിറവും മധ്യഭാഗത്ത് ചിത്രീകരണവുമുള്ള പത്രകൊട്ട.

ചിത്രം 19 - പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വലിയ കൊട്ട, പൂക്കളുടെ ഡിസൈനുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു.

ചിത്രം 20 - പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മികച്ച ബാസ്‌ക്കറ്റ്.

0>

ചിത്രം 21 – പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും കൊട്ടപട്ടിക.

ന്യൂസ്പേപ്പർ പൂക്കൾ

പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിന്റെ ഇലകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൂക്കൾ ചെറിയ അലങ്കാര വസ്തുക്കളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാത്രങ്ങളും പൂച്ചെണ്ടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഒരു മതിൽ അലങ്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചുവർചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം, ഉദാഹരണത്തിന്. നിറങ്ങൾ മറക്കരുത്! ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ പ്രധാന ഐഡന്റിറ്റി, അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് കൂടാതെ.

ചിത്രം 22 – മിനുസമാർന്ന നിറമുള്ള രൂപരേഖകളുള്ള പത്ര പൂക്കൾ.

ചിത്രം 23 – പത്രം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൂച്ചെണ്ട്.

ചിത്രം 24 – പത്രത്തിന്റെ നിറമുള്ള സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പൂക്കൾ.

<29

ചിത്രം 25 – പത്ര സ്ട്രിപ്പുകളുള്ള ലളിതമായ പത്ര പൂക്കൾ.

മണ്ഡല, പത്രത്തിന്റെ ചുമർ അലങ്കാരങ്ങൾ

എങ്ങനെ അധികം ചെലവില്ലാതെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ഭിത്തിയുടെ മുഖം മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച്? പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മതിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും ആകാം, ചുവടെയുള്ള റഫറൻസുകൾ കാണുക:

ചിത്രം 26 - പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പർപ്പിൾ മണ്ഡല.

ചിത്രം 27 - മതിലിനുള്ള പത്ര കരകൗശലവസ്തുക്കൾ. കടുക് നിറവുമായുള്ള മനോഹരമായ വ്യത്യാസം.

ചിത്രം 28 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചുമർ അലങ്കാരം.

ചിത്രം 29 - പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പുഷ്പത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മതിലിനുള്ള മറ്റൊരു അലങ്കാരം.

ചിത്രം 30 - വാതിലിനും മതിലിനും വേണ്ടിയുള്ള അതിലോലമായ പത്രാഭരണം.

ചിത്രം 31 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചുവർ അലങ്കാരംഫാൻ.

ചിത്രം 32 – റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌ത പത്രങ്ങളുള്ള മതിൽ.

പത്ര പാത്രങ്ങൾ

പഴയ സെറാമിക് വാസ് മാറ്റാൻ പത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയായ ശ്രദ്ധയോടെ, നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള പാത്രത്തിൽ ന്യൂസ്‌പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം (ഈ പോസ്റ്റിന്റെ അവസാനം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്).

ചിത്രം 33 - മനോഹരമായ പിങ്ക് വാസ് നിർമ്മിച്ചു പത്രത്തോടൊപ്പം .

ചിത്രം 34 – മുകളിൽ നിന്ന് പത്രം പാത്രം കണ്ടു – ചെടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള പത്ര പാത്രം.

ചിത്രം 36 – ന്യൂസ്‌പേപ്പർ കൊളാഷുകളുള്ള വാസ്.

>ചിത്രം 37 - ഒരു വൈൻ ബോട്ടിലും ന്യൂസ്‌പേപ്പർ കൊളാഷുകളും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വാസ്. ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ലളിതവും പ്രായോഗികവുമായ ഓപ്ഷൻ.

ചിത്രം 38 – മാഗസിൻ പേപ്പറിന്റെ ചെറിയ റോളുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വാസ്.

ഇതും കാണുക: മഞ്ഞ പൂക്കൾ: അലങ്കാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രധാന ഇനം കാണുക

43>

ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഫ്രെയിമുകൾ

നിർമ്മാണത്തിനും പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളിലൊന്നാണ് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഫ്രെയിം.

ചിത്രം 39 – നിറമുള്ള പത്ര ഫ്രെയിം .

<44

ചിത്രം 40 – ലളിതമായ പത്ര ഫ്രെയിം.

ചിത്രം 41 – പത്രത്തിന്റെ ചെറിയ റോളുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രസകരമായ ഫോർമാറ്റ് ഫ്രെയിം.<1

ചിത്രം 42 – സ്പെയർ ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഉള്ള ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം.

ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ലാമ്പ്‌ഷെയ്‌ഡും ലാമ്പും

ലാംപ്‌ഷെയ്‌ഡുകളിലും ലാമ്പ്‌ഷെയ്‌ഡുകളിലും ഉള്ള ന്യൂസ്‌പേപ്പർ മറ്റൊരു ചൂട്-പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ ആവരണമായി ഉപയോഗിക്കണം.

ചിത്രം43 – ന്യൂസ്‌പേപ്പർ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ലാംപ്‌ഷെയ്ഡ്.

ചിത്രം 44 – ഈ മാതൃകയിൽ, ലാമ്പ്‌ഷെയ്‌ഡിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഗ്ലോബിന്റെ പശ ഉപയോഗിച്ചാണ് പത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ചിത്രം 45 – ഈ വിളക്കിന് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ പുറം പാളികൾ ഉണ്ട്

ചിത്രം 46 – പത്രത്തിന്റെ പാളികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വർണ്ണാഭമായ ബാഗ്.

ചിത്രം 47 – റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌ത ബാഗ് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച് പിന്നീട് പച്ച നിറത്തിൽ.

ചിത്രം 48 – ഒരേ ക്രാഫ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി മോഡലുകൾ.

മറ്റ് പത്ര ക്രാഫ്റ്റുകൾ 5>

നമുക്ക് പാറ്റേണിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം? വ്യത്യസ്‌ത വസ്‌തുക്കളുള്ള പത്രം ഉപയോഗിച്ച് കരകൗശലത്തിന്റെ നൂതനമായ മറ്റ് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നു:

ചിത്രം 49 - അവധി ദിനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാൻ പത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ പൈൻ മരങ്ങൾ.

ചിത്രം 50 – മാഗസിൻ പേപ്പറിന്റെയും പത്രത്തിന്റെയും പാളികൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ബ്രേസ്ലെറ്റ്.

ചിത്രം 51 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ കറുത്ത കമ്മൽ.

<56

ചിത്രം 52 – റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌ത ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഡോഗ് ഡോൾസ്.

ചിത്രം 53 – പത്രവും പേപ്പറും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ.

ചിത്രം 54 – ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാൻ പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ.

ചിത്രം 55 – ചരടോടുകൂടിയ ചെറിയ പാർട്ടി പോംപോം.

ചിത്രം 56 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കപ്പ് ഹോൾഡർ.

ചിത്രം 57 - വ്യത്യസ്തമായ കപ്പ് ഹോൾഡറുകൾഫോർമാറ്റുകൾ.

ചിത്രം 58 – ലളിതമായ പരിഹാരം: പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറിയ ക്ലോക്ക്.

ചിത്രം 59 – പത്രം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സമ്മാന സഞ്ചികൾ>

ചുവടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ക്രമത്തിൽ ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഒരു ബോക്‌സ് എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്ന് കാണുക:

ഇതും കാണുക: ബാത്ത്റൂം സെറ്റ്: ഡെക്കറേഷൻ റഫറൻസുകൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും കാണാമെന്നും പഠിക്കുക

ഘട്ടം ഘട്ടമായി ബ്രെയ്‌ഡഡ് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ ബാസ്‌ക്കറ്റ്

ഈ വീഡിയോയിൽ, Hellen Mac ഒരു ബ്രെയ്‌ഡ് ന്യൂസ്‌പേപ്പർ പാർട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ്, കാർഡ്ബോർഡ്, പത്രത്തിന്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ, കത്രിക, പശ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്. ചുവടെ കാണുക

//www.youtube.com/watch?v=p78tj9BhjIs

ഘട്ടം ഘട്ടമായി പത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ട്രേ

ചാനലിനൊപ്പം ചുവടെയുള്ള വീഡിയോ കാണുക Artesnato Pop , പത്രത്തോടൊപ്പം ഒരു ട്രേ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി. ഈ വിഭാഗത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക കരകൗശല വസ്തുക്കളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂസ്‌പേപ്പർ സ്‌ട്രോകൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തുക.

//www.youtube.com/watch?v=eERombBwJmY

ഒരു ചെറിയ കൊട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിളക്കമുള്ള വർണ്ണാഭമായതും ക്രിയാത്മകവുമായ പത്രം

ഒരു വർണ്ണാഭമായ കൊട്ട എങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാമെന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ ഘട്ടം പരിശോധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പത്രം, പശ, പെയിന്റ്, കത്രിക, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ, തിളക്കം, വാർണിഷ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

YouTube-ൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക

ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരു കുപ്പിയോ പാത്രമോ പത്രത്തിന്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് മൂടാൻ<5

ചാനലിൽ നിന്നുള്ള ഈ വീഡിയോയിൽ ആർട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് , നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പഠിക്കുംപത്രത്തിന്റെ സ്ട്രിപ്പുകൾ കൊണ്ട് പാത്രങ്ങളും കുപ്പികളും മറയ്ക്കാൻ. കാണുക:

YouTube

-ൽ ഈ വീഡിയോ കാണുക

William Nelson

ജെറമി ക്രൂസ് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറും, അലങ്കാരത്തെയും നുറുങ്ങുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ്, വ്യാപകമായി പ്രചാരമുള്ള ബ്ലോഗിന് പിന്നിലെ സർഗ്ഗാത്മക മനസ്സാണ്. സൗന്ദര്യാത്മകതയിലും വിശദാംശങ്ങളിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധയിലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ജെറമി ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിന്റെ ലോകത്തിലെ ഒരു അധികാരിയായി മാറി. ഒരു ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ജെറമി, ചെറുപ്പം മുതലേ ഇടങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനും മനോഹരമായ ചുറ്റുപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള അഭിനിവേശം വളർത്തിയെടുത്തു. ഒരു പ്രശസ്ത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ബിരുദം നേടിയാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിനിവേശം പിന്തുടർന്നത്.ജെറമിയുടെ ബ്ലോഗ്, അലങ്കാരത്തെയും നുറുങ്ങുകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബ്ലോഗ്, അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും തന്റെ അറിവ് വിശാലമായ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കിടുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദിയായി വർത്തിക്കുന്നു. വായനക്കാരെ അവരുടെ സ്വപ്ന ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള നുറുങ്ങുകൾ, ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള ഗൈഡുകൾ, പ്രചോദനാത്മക ഫോട്ടോഗ്രാഫുകൾ എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ. ചെറിയ ഡിസൈൻ ട്വീക്കുകൾ മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് റൂം മേക്ക്ഓവർ വരെ, വിവിധ ബജറ്റുകളും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും നിറവേറ്റുന്ന എളുപ്പത്തിൽ പിന്തുടരാവുന്ന ഉപദേശം ജെറമി നൽകുന്നു.വ്യത്യസ്ത ശൈലികൾ തടസ്സമില്ലാതെ സമന്വയിപ്പിക്കാനും യോജിപ്പുള്ളതും വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ജെറമിയുടെ അതുല്യമായ സമീപനം. യാത്രകളോടും പര്യവേക്ഷണങ്ങളോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടം വിവിധ സംസ്‌കാരങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ആഗോള രൂപകല്പനയുടെ ഘടകങ്ങൾ തന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. വർണ്ണ പാലറ്റുകൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, ടെക്സ്ചറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ വിപുലമായ അറിവ് ഉപയോഗിച്ച്, ജെറമി എണ്ണമറ്റ സ്വത്തുക്കളെ അതിശയകരമായ താമസ സ്ഥലങ്ങളാക്കി മാറ്റി.ജെറമി ഇടുക മാത്രമല്ലഅവന്റെ ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ അവന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ സുസ്ഥിരതയെയും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വിലമതിക്കുന്നു. ഉത്തരവാദിത്ത ഉപഭോഗത്തിനായി അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും തന്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളിൽ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ മെറ്റീരിയലുകളുടെയും സാങ്കേതികതകളുടെയും ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്രഹത്തോടും അതിന്റെ ക്ഷേമത്തോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തത്ത്വചിന്തയിൽ ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ തത്വമായി വർത്തിക്കുന്നു.തന്റെ ബ്ലോഗ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ജെറമി നിരവധി റെസിഡൻഷ്യൽ, കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഡിസൈൻ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കും പ്രൊഫഷണലിസത്തിനും അംഗീകാരങ്ങൾ നേടി. മുൻനിര ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ മാഗസിനുകളിലും അദ്ദേഹം ഇടംനേടി, വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലോകത്തെ കൂടുതൽ മനോഹരമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തന്റെ ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വവും അർപ്പണബോധവും കൊണ്ട്, ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു സമയം ഒരു ഡിസൈൻ ടിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇടങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡെക്കറേഷൻ, നുറുങ്ങുകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗ് പിന്തുടരുക, ദൈനംദിന പ്രചോദനത്തിനും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിദഗ്ധ ഉപദേശത്തിനും.