Mowldio Styrofoam: beth ydyw, manteision, anfanteision a lluniau ysbrydoledig

 Mowldio Styrofoam: beth ydyw, manteision, anfanteision a lluniau ysbrydoledig

William Nelson

Gall mowldio coron Styrofoam gael ei ystyried heddiw fel un o'r dewisiadau amgen gorau i fowldio coron traddodiadol neu fowldiau plastr.

Am wybod mwy amdano? Felly dewch gyda ni oherwydd ein bod wedi paratoi postiad cyflawn ar y pwnc, edrychwch arno:

Beth yw mowldio styrofoam?

Mae mowldio Styrofoam, a elwir hefyd yn fowldio nenfwd neu fwrdd sylfaen, yn fath o orffeniad a ddefnyddir i guddio'r gyffordd rhwng wal a nenfwd y tŷ, gan ddarparu golwg fwy cytûn ac unffurf.

Fodd bynnag, enw cywir y mowldio styrofoam yw mowldio polywrethan neu, hefyd, mowldio polystyren estynedig (EPS). Mae hyn oherwydd bod yr hyn a elwir yn gonfensiynol yn “Styrofoam”, mewn gwirionedd, yn nod masnach cynhyrchion sy'n seiliedig ar EPS.

O'r neilltu enwau, yr hyn sy'n wirioneddol bwysig yw eich bod yn gwybod bod gan fowldio Styrofoam yr holl gymwysiadau o ddefnyddio a mowldio confensiynol, ond gyda rhai manylion mwy manteisiol, gwiriwch y pwnc nesaf.

Beth yw manteision ac anfanteision y mowldio styrofoam

Manteision

Cymwysiadau gwahanol

Gellir defnyddio'r mowldio styrofoam mewn ardaloedd mewnol ac allanol, hyd yn oed yn ffrâm ar gyfer drysau a ffenestri.

Gellir gorffen mannau llaith a gwlyb hefyd gyda mowldio styrofoam, mae hyn oherwydd, yn wahanol i fowldiau plastr, mae gan styrofoam amsugno dŵr isel ac nid yw'n dirywio ym mhresenoldeb lleithder.

Neuhynny yw: gallwch ddefnyddio'r mowldin styrofoam yn yr ystafell ymolchi heb ofn.

Modelau amrywiol

Ar hyn o bryd mae'r farchnad yn cynnig amrywiaeth eang o fodelau mowldio styrofoam, yn amrywio o'r rhai mwyaf clasurol a rhai pell. dyluniadau i'r rhai mwyaf modern, gyda gorffeniad glân a llinellau syth.

Gellir hefyd addasu'r mowldiau styrofoam gyda goleuadau LED, gan sicrhau golau mwy clyd a chroesawgar i'r amgylcheddau.

Awgrym dyma gyfuno'r mowldin styrofoam ar y nenfwd gyda'r bwrdd gwaelod styrofoam.

Dim staeniau na llwydni

Meddyliwch am ffrâm heb hyd yn oed un staen a dim olion llwydni na llwydni, nid a rhyfeddu ? Wel, dyna'n union y mae'r mowld styrofoam yn ei gynnig. Nid yw'r deunydd yn staenio ac mae hefyd yn gallu gwrthsefyll toreth o lwydni, gan nad yw'n amsugno dŵr yn ymarferol.

Hyblygrwydd

Nid yw waliau a ffenestri crwn yn broblem i'r mowldio styrofoam, wyddoch chi pam? Mae'n hyblyg iawn ac yn gallu mowldio ei hun i siâp y gofod lle bydd yn cael ei osod.

Cynaladwy

Yn gwbl ailgylchadwy, mae gan y mowldio styrofoam hefyd y fantais o fod yn ddiwenwyn a peidio â rhyddhau CFCs (clorofluorocarbons) ) i'r atmosffer yn ystod ei broses weithgynhyrchu, cyfansoddyn sy'n ymosod yn uniongyrchol ar yr haen oson.

Gosodiad cyflym a di-llanast

Dyma fantais fawr arall i'r styrofoam mowldio. Yn wahanol i'r fersiwn plastr, gosod y mowldio styrofoamnid yw'n cynhyrchu baw nac yn cynhyrchu gwastraff.

Mae'r gosodiad hefyd yn hynod gyflym a gellir ei wneud ar y wal sydd eisoes wedi'i phaentio, gan nad yw'r lleoliad yn niweidio'r paentiad.

Eisiau un fantais arall ? Gall unrhyw un osod y mowldin styrofoam yn hawdd, yn yr arddull “gwnewch eich hun” hen ffasiwn (daethom â fideo isod i chi i'ch dysgu sut i osod y mowldio styrofoam).

Gosod y mae mowldio styrofoam styrofoam yn dosbarthu gwybodaeth dechnegol, hynny yw, nid oes angen llogi llafur arbenigol. Gyda hynny, rydych chi'n dal i arbed swm da o arian

Ysgafn a gwrthsefyll

Mae'r mowldio styrofoam yn ysgafn, sy'n hwyluso gosod. Ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn llai ymwrthol, i'r gwrthwyneb, mae'r math hwn o ddeunydd mor wrthiannol a gwydn â phlaster.

Mae hyd yn oed yn werth nodi nad yw'r mowldio styrofoam yn cracio, nac yn dioddef. o holltau a holltau sy'n deillio o symudiad naturiol pensaernïaeth y tŷ.

Yn derbyn paentiad

Gallwch beintio'r mowldin styrofoam mewn unrhyw liw y dymunwch. Yn ddiofyn, mae'r mowldin styrofoam yn cael ei werthu mewn gwyn, ond os dymunwch, gallwch newid y lliw pryd bynnag y dymunwch.

Y paent a argymhellir ar gyfer paentio mowldio styrofoam yw PVA neu baent dŵr arall.

Anfanteision

Hyd yn hyn rydym wedi crybwyll manteision dros fowldio Styrofoam yn unig, ond a oes unrhyw beth negyddol yn ei gylch? Oes mae yna! A dyfalu beth? Opris.

Mae mowldio Styrofoam fel arfer ychydig yn ddrytach na mowldio plastr. Fodd bynnag, os ydych chi'n pwyso a mesur yr holl fanteision ar y raddfa, byddwch yn sylwi'n fuan fod y gost a'r budd yn werth chweil.

Sut i osod mowldin styrofoam

Nawr, gadewch i ni ddysgu sut y gallwch chi osod mowldio styrofoam yno yn eich cartref? Yna ysgrifennwch y deunyddiau angenrheidiol a chyrraedd y gwaith:

  • 1 blwch torri;
  • 1 llif neu haclif;
  • mowldinau styrofoam yn y ffilm o'ch amgylchedd;
  • 1 cyllell grefft;
  • 1 tâp mesur;
  • 1 pensil;
  • 1 tiwb o lud ar gyfer rhosedau a fframiau;
  • 1 brethyn sych.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Mowldio Styrofoam: 60 syniad ac ysbrydoliaeth i chi edrych arnynt

Gwyliwch isod 60 ysbrydoliaeth ar gyfer defnyddio mowldio mowldio Styrofoam i chi fynd adref gyda chi:

Delwedd 1 – Mowldio Styrofoam gyda llen ar gyfer ystafell efeilliaid.

Delwedd 2 – Y cegin fodern ar ffurf ddiwydiannol yn sefyll allan am ei defnydd o fowldio styrofoam clasurol.

Delwedd 3 – Mowldio Styrofoam gyda sbotoleuadau a goleuadau adeiledig yn gorchuddio nenfwd y ystafell wedi'i hintegreiddio.

Delwedd 4 – Ystafell fwyta glasurol gyda mowldin styrofoam a llen. Mae'r gwahaniaeth rhwng plastr a styrofoam yn anganfyddadwy.

Delwedd 5 – Ar gyfer yr ystafell fyw hon, yr opsiwn oedd mowldio styrofoam cilfachog gyda golau a smotiau wedi'u hadeiladu i mewn.

Delwedd 6 – Yma, gosodwyd y mowldin styrofoam ychydig yn is na uchder y nenfwd fel bod modd gosod y golau.

Delwedd 7 – Ystafell wely ddwbl gyda mowldin styrofoam wedi'i fritho â'r nenfwd sment llosg.

Delwedd 8 – Model mowldio clasurol a thraddodiadol gyda llen i chi gael eich ysbrydoli.

Delwedd 9 - Un o fanteision mawr mowldio styrofoam yw y gellir ei ddefnyddio mewn gwlyb amgylcheddau, fel yr ystafell ymolchi.

Delwedd 10 – Mowldio Styrofoam ar hyd yr amgylchedd integredig cyfan. Mae'r goleuadau cilfachog yn rhoi swyn ychwanegol i'r gofod.

Delwedd 11 – Y bet ystafell ymolchi cain ar ddefnyddio mowldio styrofoam yn lle plastr.

Delwedd 12 – Ar gyfer pob steil ystafell wely, math gwahanol o fowldio styrofoam i ddewis ohono.

>Delwedd 13 - Mae'r gosodiad golau modern yn helpu i amlygu'r mowldin styrofoam yn yr ystafell fwyta hon.

Delwedd 14 – Model mowldio clasurol a thraddodiadol i orffen yr ystafell <1

Delwedd 15 – Yma yn yr ystafell ymolchi hon, defnyddiwyd y mowldin styrofoam i gynnal y gosodiadau golau.

Delwedd 16 - Mowldio Styrofoam gyda golau LED adeiledig. Mae'r awyrgylch croesawgar a chlyd yn bodoli yma.

Delwedd 17 – Elfennau urddasol yr addurno,fel marmor, nid ydynt yn cyferbynnu â'r mowldio styrofoam, i'r gwrthwyneb, maent yn ategu ei gilydd. steil ar gyfer yr ystafell fwyta gyfoes hon.

Delwedd 19 – A hyd yn oed yn y gofodau lleiaf, gellir defnyddio'r mowldin styrofoam heb unrhyw broblemau.

Delwedd 20 – Mae'r band du rhwng y nenfwd a'r wal yn helpu i amlygu'r mowldin styrofoam yn yr ystafell fwyta.

0>Delwedd 21 - Mae prosiectau wedi'u hysbrydoli'n lân hefyd yn elwa o fowldio styrofoam. Mae'r goleuadau cilfachog yn gwella'r cynnig hyd yn oed yn fwy.

Delwedd 23 – Mae mowldinau a boiseries styrofoam yn cydfodoli'n gytûn yn yr ystafell fyw hynod gain hon

<35

Delwedd 24 – Nenfwd wedi gostwng yn yr ystafell ymolchi? Gyda'r mowldin styrofoam mae hyn yn fwy na phosib.

>

Delwedd 25 – Beth am fynd â cheinder y mowldin styrofoam i'r swyddfa gartref hefyd?

Delwedd 26 – Llen a lamp yn cwblhau golwg y mowldin styrofoam hwn yn ystafell wely’r cwpl.

Delwedd 27 – Yma, mae'r mowldio styrofoam yn helpu i wahanu'r amgylcheddau integredig.

Delwedd 28 – Mowldio Styrofoam ar y nenfwd a gwead plastr ar y wal.<1 Delwedd 29 - Gwella nenfwd eich cartref gyda mowldin styrofoam a gorffen gydalamp hardd.

>

Delwedd 30 – Mae'r smotiau'n gwarantu moderniaeth i'r amgylchedd gyda mowldin styrofoam.

42

Delwedd 31 - A chan fod modd paentio'r mowldin styrofoam, beth am ei liwio'n las? gwneud yr amgylchedd gyda mowldin styrofoam yn fwy croesawgar a chyfforddus.

Gweld hefyd: Cerrig addurniadol: 65 o brosiectau sy'n defnyddio cladin i'ch ysbrydoli

>

Delwedd 33 - Ar gyfer amgylchedd glân wedi'i oleuo'n dda, cadwch y mowldin styrofoam yn y lliw gwyn naturiol .

Delwedd 34 – Bleindiau wedi eu gosod ym mwlch y llen fowldio styrofoam.

>

Delwedd 35 – Llen wedi'i goleuo: ffordd hardd arall o addasu eich mowldin styrofoam.

Delwedd 36 – mowldio styrofoam ar gyfer yr ystafell ymolchi. Sylwch ar y goleuadau adeiledig sy'n gwneud y prosiect hyd yn oed yn fwy prydferth.

Delwedd 37 - Cyferbyniad hyfryd rhwng yr addurn modern a diwydiannol gyda'r mowldin coron styrofoam clasurol

Image 38 – Mowldio Styrofoam gyda golau yn gorchuddio hyd cyfan y coridor.

0>Delwedd 39 – Mae'r mowldin coron trwchus sydd wedi'i farcio'n dda yn glasur wrth orffen waliau a nenfydau.

Delwedd 40 – Beth am y cyfuniad meddal hwn o fintys gwyrdd y wal a'r mowldin styrofoam gwyn?

>

Delwedd 41 – Mowldio Styrofoam i gwblhau'r cynnig ystafell fwyta cain.

Gweld hefyd: Tabl sment: awgrymiadau ar gyfer dewis, sut i wneud hynny a 50 llun

Delwedd42 - Leinin PVC gyda mowldin styrofoam: mae'r economi wedi mynd heibio fel hyn!

Delwedd 43 – Cyntedd yn llawn dosbarth ac arddull gyda mowldin styrofoam.

Delwedd 44 – Mae'r waliau du yn atgyfnerthu golwg y mowldin styrofoam

Delwedd 45 – Ar wahân yr holl ddeunyddiau angenrheidiol a gosodwch y mowldin styrofoam eich hun.

Delwedd 46 – Mae amlbwrpasedd y mowldio styrofoam yn fantais fawr arall i'r defnydd hwn.

Delwedd 47 – Yma, mae’r mowldin styrofoam yn “cuddio” trac y drws llithro.

>

Delwedd 48 – Mowldio Styrofoam yn yr ystafell ymolchi: dim llwydni na staeniau.

Delwedd 49 – Gellir defnyddio mowldio Styrofoam hefyd i wneud boiseries ar y wal.

Delwedd 50 – Yn ystafell y plant, mae mowldin y goron styrofoam yn cwblhau'r cynnig addurno cain.

Delwedd 51 - Cynnal a chadw hawdd a gosod cyflym: dau bwynt manteisiol iawn o'r mowldio styrofoam. mowldin styrofoam wedi'i oleuo.

Image 53 – Mowldio Styrofoam o amgylch yr amgylchedd integredig cyfan.

65>

>Delwedd 54 – Mowldio Styrofoam gyda llen wedi'i gostwng ar gyfer yr ystafell fwyta.

Delwedd 55 – Amgylcheddau wedi'u hintegreiddio'n weledol gan fowldio corun styrofoam cilfachog gyda smotiau.

Delwedd 56 –Ceinder a soffistigedigrwydd y gallwch chi hefyd ei gyflawni gyda'r mowldin styrofoam.

>

Delwedd 57 – Mowld Styrofoam wedi'i ostwng gyda rheiliau o smotiau canolog a llenni ar yr ochrau.

Delwedd 58 – Manylyn yng nghanol y mowldin styrofoam sy'n gwneud byd o wahaniaeth yn yr amgylchedd.

<1. Delwedd 59 - Mae'r ystafell fyw hon yn enghraifft hyfryd o sut mae'n bosibl uno'r modern â'r clasur. dim ond ar yr ochrau yn gwerthfawrogi'r arddull addurno modern.

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.