Ryg crosio ar gyfer y drws: sut i'w wneud, awgrymiadau a lluniau i'ch ysbrydoli

 Ryg crosio ar gyfer y drws: sut i'w wneud, awgrymiadau a lluniau i'ch ysbrydoli

William Nelson

Lle mae drws, dyna fo, y ryg crosio, yn barod i groesawu a chroesawu'r rhai sy'n cyrraedd. Yn amlbwrpas ac yn llawn posibiliadau, gall y ryg crosio ar gyfer y drws fod yn gyfle gwych i chi ddatgelu eich doniau a'ch doniau crefft.

Dyna pam, yn y post hwn, y daethom ag ysbrydoliaeth a llawer o awgrymiadau ar sut i wneud ryg crosio, hyd yn oed os ydych chi'n dal i fod yn ddechreuwr yn y dechneg. Dewch i weld!

Awgrymiadau ar gyfer gwneud mat drws crosio

  • Gall y mat drws crosio fod â siapiau gwahanol, fel siâp petryal, sgwâr neu hyd yn oed siâp hanner lleuad clasurol. Dewiswch yr un sy'n cyd-fynd orau ag arddull eich addurniad.
  • Dylai lliwiau'r ryg crosio hefyd gysoni â'r elfennau sydd eisoes yn bodoli yn yr amgylchedd. Dilynwch y palet hwn a gwnewch gyfarfyddiad cytûn rhwng lliwiau.
  • Ar gyfer gwneud rygiau, y ddelfryd yw defnyddio edafedd trwchus gyda mwy o wrthiant. Felly, y mwyaf addas yw'r llinyn. Yn ogystal â bod yn fwy gwydn, mae'r llinyn hefyd yn rhoi mwy o sefydlogrwydd i'r ryg, gan ei atal rhag codi neu allan o le.
  • Os ydych chi'n ddechreuwr crosio, gwyddoch ei bod yn bwysig iawn defnyddio'r offer priodol. nodwyddau ar gyfer maint eich bachyn crosio. Yn gyffredinol, mae edafedd mwy trwchus yn galw am nodwyddau yr un mor drwchus ac i'r gwrthwyneb. Yn y modd hwn, mae'r gwaith yn cael ei hwyluso ac mae'r canlyniad terfynol hyd yn oed yn fwyhardd.
  • Awgrym arall i ddechreuwyr: mae'n well gennych bwythau crosio syml a sylfaenol, fel pwyth cadwyn a chrosio sengl, dyma un o'r prif bwythau ar gyfer gwneud rygiau.

Sut i gwneud mat drws crosio

Barod i faeddu eich dwylo? Neu yn hytrach, ar y nodwyddau? Yna dilynwch y tiwtorialau isod a dysgwch sut i wneud mat drws crosio.

Cofiwch, yn ogystal â bod yn hobi gwych ar gyfer addurno'r tŷ, y gall crosio hefyd ddod yn ffynhonnell incwm ychwanegol. Ydych chi wedi meddwl? Un rheswm da arall i chi ymroi i ddosbarthiadau a dysgu'r holl sesiynau tiwtorial. Gwiriwch ef:

Ryg crosio ar gyfer drws petryal syml

Mae'r ryg crosio mewn fformat hirsgwar yn un o'r rygiau mwyaf sylfaenol ac amlbwrpas sy'n bodoli. Mae'n gwasanaethu ar gyfer pob math o ddrysau, o ystafelloedd ymolchi i'r drws mynediad. Eich unig swydd yw ffitio'r mat i faint y drws. Mae'r tiwtorial canlynol yn dod â cham-wrth-gam syml a hawdd, perffaith i'r rhai sy'n dechrau nawr mewn crosio, edrychwch arno.

//www.youtube.com/watch?v=l2LsUtCBu78

Crosio mat drws hanner lleuad

Rug half moon

Clasur arall ym myd matiau drws yw'r model hanner lleuad. Mae'n wych i'r rhai sy'n caru siâp crwn ac yn gwerthfawrogi arddull addurno mwy clasurol a rhamantus. Edrychwch ar sut i grosio mat drws hanner lleuad isod:

Gwyliwch y fideo hwnar YouTube

Ryg crosio ar gyfer y drws mynediad

Beth am nawr ryg crosio gyda’r ymadrodd enwog “Bem Vindo”? Dyna syniad y tiwtorial canlynol. Y pwynt a ddefnyddir yw ffantasi. Edrychwch ar y tiwtorial a dysgwch sut i'w wneud.

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ryg crosio ar gyfer drws hawdd

Dyma un arall o y tiwtorialau hawdd hynny , perffaith ar gyfer y rhai sy'n dysgu crosio ac yn dal i deimlo ychydig ar goll yng nghanol cymaint o bwythau a graffeg. Gwyliwch y fideo a dechreuwch wneud eich ryg heddiw:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ryg crosio ar gyfer drws pwyth ffansi

Os ydych eisoes ychydig yn fwy cyfarwydd â chrosio, yna gallwch fentro i'r tiwtorial isod. Mae'n dod â ryg crosio ar gyfer y drws i gyd wedi'i wneud mewn pwyth ffantasi. Mae'r canlyniad terfynol yn fodern ac yn hardd iawn. Gweld sut i wneud hynny:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Ryg crosio ar gyfer drws yr ystafell ymolchi

Ni allai ryg crosio ar gyfer drws yr ystafell ymolchi fod ar goll, cytuno ? Dyna pam y daethom â'r tiwtorial canlynol. Mae'n dysgu model o ryg llinynnol amrwd i chi, yn hynod brydferth, yn gwrthsefyll ac y gellir ei olchi heb ofn. Edrychwch ar y cam wrth gam:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Edrychwch ar 30 syniad mat drws crosio isod a chael eich ysbrydoli i wneud eich modelau eich hun.

Delwedd 1 – Carpedcrosio ar gyfer y drws mynediad mewn naws amrwd sy'n cyfateb i addurn boho'r neuadd.

Delwedd 2 – Ryg crosio ar gyfer y drws hanner lleuad gyda phwyslais ar y gorffeniad o ymylon.

Delwedd 3 – Ryg crosio ar gyfer y drws mynediad. Mae'r swyn yma yn y dyluniad sliper.

Delwedd 4 – Ryg crosio ar gyfer drws sgwâr mewn model syml a hawdd i'w wneud.

Gweld hefyd: Lamp bwrdd ar gyfer ystafell fyw: dysgwch sut i ddewis a gweld 70 o syniadau

Delwedd 5 – Y cyffyrddiad gwladaidd yw uchafbwynt y ryg crosio bach hwn ar gyfer y drws.

Delwedd 6 – Ymylon crwn a dau liw i ddianc rhag fformat safonol matiau drws crosio.

Delwedd 7 – Mat drws crosio wedi'i wneud o ffibr naturiol: gwrthsefyll a hawdd ei lanhau .

Delwedd 8 – Beth am enfys wrth fynedfa eich tŷ?

>Delwedd 9 – Ryg crosio ar gyfer drws crwn: ddim mor gyffredin, ond yn dal i fod yn opsiwn!

Delwedd 10 – Beth am nawr un fersiwn lliw llawn?<1

Delwedd 11 – Mae croeso bob amser i ymadroddion a negeseuon stampio’r ryg crosio ar y drws mynediad.

Delwedd 12 – Mat drws crosio yn yr un lliw â’r gadair.

Delwedd 13 – Naws priddlyd ac ymylon y ryg crosio wrth y drws ffrynt .

Delwedd 14 – Braf croesawu unrhyw undigon!

Delwedd 15 – Lliwiau meddal i fywiogi’r ryg crosio ar gyfer y drws sgwâr.

Delwedd 16 – Arlliwiau tywyll yn datgelu llai o faw.

>

Delwedd 17 – Beth am nawr mat drws crosio sgwâr a du?

<0

Delwedd 18 – Ryg crosio hirsgwar gydag amrywiaeth o liwiau a gweadau. drws mynediad mewn llinyn: clasur!

>

Delwedd 20 – Troellog yn y ryg crosio.

<1

Delwedd 21 - Ydych chi eisiau fersiwn modern o ryg crosio ar gyfer y drws? Felly buddsoddwch mewn llwyd.

Delwedd 22 – Hanner yr oren.

Delwedd 23 – Dotiau lliw wrth y fynedfa i'r tŷ.

>

Delwedd 24 – Cewch eich ysbrydoli gan y mat drws crosio hwn gyda blodau.

Delwedd 25 – Mae gan yr un yma hefyd flodau, ond ar gefndir gwyrdd i sicrhau cyferbyniad.

Delwedd 26 – I’r minimalwyr, ryg crosio gwyn i’r drws.

>

Delwedd 27 – Delfrydol a rhamantus: ryg crosio hardd sy’n ysbrydoli drws yr ystafell fyw.

Delwedd 28 – Crosio mat drws ar gyfer ystafell sengl: y math iawn i ddechreuwyr.

0>Delwedd 29 - Ryg crosio ar gyfer drws ystafell ymolchi, ystafell fyw, ystafell wely a lle bynnag arall rydych chi ei eisiau!

Delwedd 30 -Ryg crosio ar gyfer drws sengl mewn arlliwiau o las a du.

Gweld hefyd: Sut i beintio plastig: gweld sut i wneud hynny gam wrth gam

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.