Seren y Nadolig: 60 llun, tiwtorialau cam wrth gam hawdd

 Seren y Nadolig: 60 llun, tiwtorialau cam wrth gam hawdd

William Nelson

Mae'r Nadolig yn ddyddiad llawn symbolaeth. Mae gan bob elfen sy'n mynd i mewn i'r addurniad yn y cyfnod hwn ei ystyr ei hun ac sydd bob amser yn ddiddorol iawn i'w wybod. Heddiw rydyn ni'n mynd i siarad am beth poblogaidd iawn: seren y Nadolig.

Ydych chi'n gwybod beth mae'n ei gynrychioli? Mae ystyr seren y Nadolig neu seren Bethlehem yn uniongyrchol gysylltiedig â genedigaeth Iesu. Yn ôl y traddodiad Cristnogol, cyhoeddodd seren ddisglair yn yr awyr i’r tri dyn doeth enedigaeth “Brenin yr Iddewon”. Wrth ei gweld yn yr awyr, dechreuodd y tri dyn ei dilyn nes iddynt gyrraedd y fan lle ganwyd y bachgen. Yno cyflwynwyd myrr, thus ac aur iddo.

Felly, felly, mae seren y Nadolig yn symbol o’r “llwybr i’w ddilyn”, “y cyfeiriad y mae’n rhaid inni ei gymryd”. Dyna pam y caiff ei ddefnyddio cymaint yn ystod dathliadau diwedd blwyddyn, pan fydd pobl yn chwilio am lwybrau newydd ac yn dymuno bywyd newydd.

A beth yw'r ffordd orau o osod y symbol hwn o adnewyddiad a gobaith mewn addurniadau cartref yn ystod Nadolig? Mae'n well gan rai ddefnyddio'r seren ar ben y goeden Nadolig, eraill wrth y fynedfa i'r tŷ, ac mae yna rai sy'n dal i ddefnyddio'r seren mewn lleoedd mwy anarferol a chreadigol, megis ar linell ddillad crog neu ar ffurf ffôn symudol. .

Y ffaith yw na ellir gadael seren y Nadolig allan o'r addurn a'ch bod am wybod un peth arall? Gallwch chi wneud seren Nadolig hardd eich hun i addurno'ch cartref.eich tŷ yn gwario ychydig iawn, gan fod y rhan fwyaf o'r deunyddiau sydd gennych gartref yn ôl pob tebyg. Eisiau dysgu? Felly gadewch i ni ddilyn y tiwtorialau isod:

Sut i wneud seren Nadolig

Sut i wneud seren Nadolig papur ar gyfer top y goeden

Dewch i ni agor y gyfres hon o fideo tiwtorialau gyda'r awgrym hwn yma: seren bapur. Gydag un ddeilen yn unig byddwch yn cwblhau addurn eich coeden Nadolig gydag allwedd aur. Edrychwch ar y cam wrth gam:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Cam wrth gam ar sut i wneud seren Nadolig gan ddefnyddio taflenni cylchgrawn

Beth am syniad cynaliadwy nawr? Yn y tiwtorial fideo hwn byddwch yn dysgu sut i wneud seren Nadolig gan ddefnyddio taflenni cylchgrawn yn unig. Mae'r canlyniad yn wahanol ac yn wreiddiol. Edrychwch arno:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Gweld hefyd: Addurno cyntedd: syniadau addurno, awgrymiadau a ffotograffau

Seren bapur gyda llwydni ar gyfer y Nadolig

Byddwch wrth eich bodd â'r awgrym isod. Y syniad yma yw gwneud seren – hanner blodyn – allan o bapur i addurno’r goeden neu beth bynnag arall sydd orau gennych. Mae'r deunyddiau'n hynod fforddiadwy, mae'r cam wrth gam yn syml ac mae'r mowld ar gyfer y seren yn y disgrifiad fideo. Gwyliwch y tiwtorial a'i chwarae gartref hefyd:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Seren Nadolig wedi'i gwneud â ffyn barbeciw

Gan fod y seren yn ddisglair naturiol corff, dim byd gwell na chreu seren nadolig wedi'i goleuo. Dyma bwrpas y DIY hwn: eich dysgu chi igwneud seren allan o blinker goleuadau. Ac a ydych chi'n gwybod beth fydd ei angen arnoch chi? Ffyn barbeciw, dyna i gyd! Gwyliwch y fideo a dysgwch sut i'w wneud:

//www.youtube.com/watch?v=m5Mh_C9vPTY

Seren y Nadolig wedi'i gwneud â photel blastig

Dewch i ni barhau â y syniad o nadolig cynaliadwy? Gallwch greu sêr Nadolig potel PET i addurno'ch coeden Nadolig. Syml iawn, cyflym a rhad. Edrychwch arno:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Seren y Nadolig wedi'i gwneud â charton llaeth

Ac os yw'r syniad am fod yn gynaliadwy, mae gennym awgrym arall i chi, ond y tro hwn mae'r deunydd a ddefnyddir yn wahanol: cartonau llaeth. Mae hynny'n iawn, gallwch chi droi'r blychau bach hynny a fyddai'n mynd yn wastraff yn sêr Nadolig hardd, eisiau gweld sut? Yna gwyliwch y fideo:

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Mae'r Nadolig yn amser anhygoel. Munud i ollwng y teimladau da a pharatoi'r tŷ ar gyfer ymweliad pobl arbennig. Dyna pam rydyn ni wedi rhoi detholiad o luniau o sêr y Nadolig at ei gilydd isod i'ch annog chi hyd yn oed yn fwy i fynd â'r symbol Nadolig hwn adref. Mae yna 60 o syniadau angerddol, cymerwch olwg:

Seren y Nadolig: 60 syniad addurno i addurno Nos Galan!

Delwedd 1 – Seren Nadolig tri dimensiwn wedi'i haddurno â thedi bêrs ciwt. 1>

Delwedd 2 – Fersiwn papur i'w gosod lle bynnag y dymunwch. Mae'n hofficrefftau gyda ffelt? Beth am wneud seren Nadolig gyda hi?

Delwedd 4 – Mae seren y Nadolig yn swyn mewn pren.

Delwedd 5 – Y ffordd fwyaf traddodiadol o ddefnyddio seren y Nadolig yw ar ben y goeden.

Delwedd 6 – Gyda secwinau a secwinau.

Delwedd 7 – Seren Nadolig aur a goleuedig i gyd-fynd â threfniadau’r goeden.

<1

Delwedd 8 – Sêr blewog yn hongian o linell ddillad y sisal.

Delwedd 9 – Gadael seren y Nadolig ynghlwm yn gadarn wrth A defnyddiwyd cymorth troellog ar gyfer y goeden.

Delwedd 10 – Model seren wladaidd: wedi'i wneud â ffyn a dail naturiol.

Delwedd 11 – Beth am gyda chopsticks?

Delwedd 12 – Seren y Nadolig wedi'i gwneud â chortyn a'i haddurno â rhuban a chonau pinwydd. <0

Delwedd 13 – Ychydig o ddisglair i roi’r swyn ychwanegol hwnnw.

Delwedd 14 – Ydych chi eisiau cynnig ychydig yn fwy modern? Yna gallwch chi ddefnyddio gosodiadau golau siâp seren.

>

Delwedd 15 – Gallwch hefyd ddefnyddio'r sêr ar gorff y goeden.

Delwedd 16 – Ydych chi wedi meddwl am hongian cwcis siâp seren ar y goeden? Dim gwahanol?

Delwedd 17 – Mae papur a botymau yn ffurfio’r seren Nadolig syml ond swynol iawn hon.

<1

Delwedd 18 – Seren onadolig neu ddrws portread? Ymunwch â'r ddau gynnig yn un.

Delwedd 19 – Seren go iawn, yn union fel y môr; mae'r ffyrc yn cwblhau'r fformat.

Delwedd 20 – Gyda rhifau…

Delwedd 21 – Neu wedi ei fowldio â weiren, nid oes prinder creadigrwydd i arloesi yn yr addurn.

Delwedd 22 – Seren wedi’i hysbrydoli gan nythod adar.

Delwedd 23 – Seren wedi ei hysbrydoli gan nythod adar.

Delwedd 24 – Eira a seren nadolig : edrychwch ar ganlyniad yr undeb hwn.

Delwedd 25 – Seren wladaidd ac aromatig wedi'i gwneud â ffyn sinamon.

35>

Delwedd 26 – Seren gerddorol.

Delwedd 27 – Awgrym ar gyfer minimaliaid sy’n mwynhau’r Nadolig.

Delwedd 28 – Seren bapur gyda chonau pinwydd ar ben y goeden.

Delwedd 29 – Yn lle Unwaith maen nhw ar y goeden, gosodwyd y sêr ar y wal.

Gweld hefyd: Gwenithfaen gwyn Itaúnas: manteision, awgrymiadau a 50 o syniadau

>

Delwedd 30 – Seren symudol wedi ei wneud gyda gleiniau naturiol.

Delwedd 31 – Po fwyaf o belydrau, mwyaf disglair y daw. gyda wyneb y nadolig.

Delwedd 33 – Sêr y Nadolig wedi’u Personoli.

Delwedd 34 – Nadolig Llawen!

Delwedd 35 – Coeden o sêr…yn unig o sêr ac opapur.

Delwedd 36 – I’w gosod ar yr ochrfwrdd, y bwrdd coffi, rac yr ystafell fyw…..

Delwedd 37 – A oes sbarion ffabrig ar ôl yno? Trowch nhw'n sêr y Nadolig.

Delwedd 38 – Sêr y Nadolig yw uchafbwynt y goeden hon.

48>

Delwedd 39 – Ar waelod y goeden, mae'r sêr hefyd yn ffitio'n dda iawn.

Delwedd 40 – Am syniad hyfryd! Ataliwch y sêr papur gan edafedd neilon; Sylwch fod pob un yn dilyn fformat gwahanol.

Delwedd 41 – Ar gyfer y wal frics wledig, sêr dail.

<51

Delwedd 42 – Ym mhob seren, lamp: defnyddiwch nhw fel lampau neu addurn.

Delwedd 43 – Effaith marmor .<1

Delwedd 44 – Pob ffordd rydych chi'n edrych, seren Nadolig wahanol.

54>

Delwedd 45 – Glas petrol cain a swynol fel prif liw seren y Nadolig.

>Delwedd 46 – Ydych chi eisiau syniad symlach na hwn?

Delwedd 47 – Mae seren y Nadolig ar ben y goeden fel yr eisin ar y gacen siocled.

Delwedd 48 – Gwyn, coch a du…gwyn, coch a du…

Delwedd 49 – Rhowch neges yng nghanol eich seren nadolig.

Delwedd 50 - Ceinder pur y sêr hyn wedi'u tyllu ag efnadolig.

Delwedd 51 – Rhedeg i ffwrdd oddi wrth – dda – cymaint o’r modelau seren nadolig confensiynol.

61

Delwedd 52 – Cymerwch gleiniau, pefrio a secwinau, ymunwch â nhw i fowld seren a chreu eich addurn Nadolig.

Delwedd 53 – Un model niwtral a chynnil o seren nadolig, ond nid yw hynny'n mynd yn ddisylw yn yr addurn.

Delwedd 54 – I'r rhai sydd eisiau rhywbeth mwy lliwgar ac ymlaciol, edrychwch ar y model yma.

Image 55 – Gofynnwch i'r plant gasglu ffyn ac yna gosod sêr y Nadolig at ei gilydd.

Delwedd 56 – Gwyn, aur ac arian.

Delwedd 57 – Wedi'u gwneud â llaw.

Delwedd 58 – Yn dymuno Nadolig llawen a llawn heddwch wedi'i ysgrifennu'n llythrennol yn y sêr.

Delwedd 59 – Seren o môr Praiana.

Delwedd 60 – Seren 3D wedi’i gwneud â chwinciad blincio weiren.

1>

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.