Bwâu Nadolig: sut i wneud hynny gam wrth gam a 50 o syniadau anhygoel

 Bwâu Nadolig: sut i wneud hynny gam wrth gam a 50 o syniadau anhygoel

William Nelson

Cynllunio addurniadau Nadolig yw un o'r pethau mwyaf cŵl am yr adeg hon o'r flwyddyn. Ac ni ellid gadael bwâu Nadolig allan o'r rhestr addurniadau.

Yn llawn posibiliadau, gellir defnyddio'r bwa Nadolig mewn sefyllfaoedd amrywiol a gellir ei gynhyrchu mewn gwahanol liwiau a fformatau.

Eisiau i ddysgu sut i wneud bwa Nadolig? Felly, dewch i weld yr awgrymiadau a'r syniadau rydyn ni wedi'u gwahanu.

Lliwiau a fformatau ar gyfer bwa Nadolig

Bwa Nadolig Aur

Y bwa Nadolig aur yw un o'r rhai mwyaf traddodiadol. Mae gan y lliw symbolaeth arbennig ar y dyddiad hwnnw, sy'n cynrychioli golau a disgleirdeb.

Yn ogystal, mae lliw y bwa hefyd yn gain a soffistigedig, gan roi cyffyrddiad cyfareddol i'r addurn Nadolig.

>Bwa coch

Ond does dim byd yn fwy traddodiadol adeg y Nadolig na'r bwa coch. Y lliw hwn yw'r mwyaf mynegiannol o'r Nadolig, gan gynrychioli cariad, elusengarwch a llawenydd.

Mae'r bwa Nadolig coch yn brydferth o'i gyfuno ag arlliwiau o wyrdd, boed o'r goeden Nadolig neu o ruban arall yn y lliw hwn.<1

Bwa Nadolig Gwyrdd

Symbol arall o'r Nadolig yw gwyrdd, felly mae'r bwa Nadolig yn y lliw hwn hefyd yn boblogaidd iawn.

Mae'r lliw yn cynrychioli bywyd tragwyddol, adnewyddiad a gobaith. Gallwch gyfuno'r bwa Nadolig gwyrdd ag arlliwiau o aur a choch ar gyfer parti Nadolig nodweddiadol a thraddodiadol.

Bwa Nadolig lliwgar

Yn ogystal ag aur, coch a choch, mae lliwiau eraill ar gael hefydgellir ei ddefnyddio i wneud y bwa Nadolig.

Mae pinc, oren, porffor, gwyn, glas ac arian yn rhai enghreifftiau o liwiau sy'n cyd-fynd â'r addurn.

Bwa Nadolig syml

Y bwa Nadolig syml yw'r un sydd wedi'i wneud ag un rhuban yn unig, fel arfer llydan, cyflym a hawdd iawn. i greu addurniad syml a cain.

Bwa Nadolig dwbl

Cynhyrchir y bwa Nadolig dwbl gyda dau ruban a all fod o'r un lliw neu liwiau gwahanol.

Y math hwn mae gan y bwa yr un edrychiad â'r bwa Nadolig syml gyda'r gwahaniaeth yn fwy swmpus a llawn corff.

Ble i wisgo'r bwa Nadolig

Ar y goeden Nadolig

Un o'r ffyrdd gorau o ddefnyddio bwa Nadolig mewn addurno yw fel addurn ar y goeden.

Gallwch ddewis gwneud coeden gyfan allan o fwâu yn unig, yn yr un lliwiau a siapiau, neu yn wahanol, hefyd. fel eu defnyddio fel addurniadau cyflenwol ochr yn ochr â polca dotiau a sêr.

Gweld hefyd: Crefftau Pasg: 60 o syniadau creadigol gyda cham wrth gam

Ar anrhegion

Lle gwych arall i ddefnyddio bwâu Nadolig yw lapio anrhegion.

Maent yn gwerthfawrogi unrhyw anrheg a gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw fath o lapio, o'r rhai ar ffurf bag i'r rhai mwy traddodiadol ar ffurf bocs.

Wrth y set bwrdd

Beth am berffeithio'r bwrdd wedi'i osod gan fws gwisgo nadolig? Yma, gallant wasanaethu fel garnais.ar napcynau neu ar blatiau, yn helpu i nodi lleoedd pob gwestai.

Ar y dorch drws

Allwn ni ddim methu â sôn am y dorch Nadolig. Mae'r addurn hwn, sydd mor draddodiadol ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn, hyd yn oed yn fwy prydferth a chyflawn gyda'r defnydd o fwâu.

Gallwch hyd yn oed ddewis gwneud torch gyfan o fwâu.

Posibiliadau eraill

<​​0>Mae bwâu Nadolig yn addurniadau amlbwrpas iawn a gellir eu defnyddio mewn llawer o wahanol ffyrdd, yn ogystal â'r rhai yr ydym wedi'u crybwyll eisoes.

Gyda chreadigrwydd, gall bwâu hyd yn oed addurno planhigion mewn potiau, dodrefn a hyd yn oed yr ardd .

Mathau o rhuban bwa Nadolig

Mae sawl math o ruban bwa Nadolig. Yr hyn sy'n gwneud y gwahaniaeth yw lled a thrwch y rhuban.

Mae hyn oherwydd po fwyaf trwchus rydych chi am i'r bwa fod, y mwyaf a'r trwchus ddylai'r rhuban fod.

Gweler isod rai o y mathau mwyaf poblogaidd o rhuban ar gyfer bwâu Nadolig

Satin

Mae Satin yn ffabrig clasurol, cain gyda mymryn o ddisgleirio ar ei wyneb.

Ar gael mewn sawl lliw , chi yn gallu cyfansoddi mathau di-rif o fwâu gyda'r rhuban satin.

Grosgrain

Mae gan y rhuban grosgrain wead ffabrig sydd wedi'i gau'n dda, sy'n golygu mai hwn yw'r opsiwn rhuban gorau ar gyfer rhuban, gan ffurfio gwrthiannol iawn, llawn bwa gwydn a chorfforol.

Neilon

Mae'r rhuban neilon hefyd yn wrthiannol iawn ac wedi'i nodi ar gyfer addurniadau a fydd yn parhau.yn agored i'r haul a'r glaw.

Fodd bynnag, mae posibiliadau lliwiau a phrintiau Nadolig braidd yn gyfyngedig yn yr opsiwn hwn.

Organza

Mae'r rhuban organza yn denau iawn , tryloyw ac yn gain, yn debyg iawn i tulle.

Yn y pen draw, mae bwâu Nadolig Organza yn cymryd y nodwedd hon ac, felly, yn addas iawn ar gyfer addurniadau mwy clasurol a rhamantus.

EVA

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi hefyd wneud bwa Nadolig gydag EVA? Mae hwn yn ateb syml a rhad ar gyfer addurno Nadolig.

Gweld hefyd: Sut i gael gwared ar yr arogl llosgi o'r microdon: gweler ryseitiau ac awgrymiadau cartref

Dewiswch y lliw a gwead EVA sy'n gweddu orau i'ch Nadolig.

Jiwt

Eisiau addurn Nadolig gwledig Yna bet ar y rhuban jiwt. Mae'r ffabrig gyda gwehyddu agored ac fel arfer mewn lliw ecru yn dod â llawer o swyn i'r addurn Nadolig.

Gallwch achub ar y cyfle i gyfuno'r rhuban jiwt ag elfennau eraill a ffabrigau mwy nobl i harddu'r darn.<1

Sut i wneud bwa Nadolig

Eisiau dysgu sut i wneud bwa Nadolig? Yna dilynwch y tiwtorialau isod a dysgwch gam wrth gam:

Sut i wneud bwa Nadolig syml

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Sut i wneud bwa Nadolig dwbl<1

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Sut i wneud bwa coeden Nadolig

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Sut i wneud Nadolig bwa i mewn EVA

Gwyliwch y fideo hwn ar YouTube

Edrychwch ar fwy o 50 o syniadau bwa Nadolig nawr a chael eich ysbrydoli ganamser i wneud un eich hun:

Delwedd 1 – bwa Nadolig mewn crosio i addurno'r gobenyddion

Delwedd 2 – bwa Nadolig yn organza i addurno y blwch anrheg.

Delwedd 3 – Bwa Nadolig syml ar y gadair fwyta

>Delwedd 4 – Bwâu syml ac amrywiol at ddant pawb.

Delwedd 5 – Bwa’r goeden Nadolig: cyfunwch â’ch addurn.

<14

Delwedd 6 – Coesau Siôn Corn wedi troi’n fwa Nadolig yn EVA.

Delwedd 7 – Bwa am y goeden Nadolig mewn du a gwyn.

Delwedd 8 – Beth am addurno'r danteithion ar y bwrdd gyda bwâu Nadolig?

Delwedd 9 – Bwa Nadolig EVA ar ffurf carw Siôn Corn.

Delwedd 10 – Bwa Nadolig ar gyfer torch neu i’w ddefnyddio yn ôl eich dymuniad

Delwedd 11 – Yma, mae bwa euraidd y Nadolig yn ategu’r dorch.

Delwedd 12 – Mae’r bocsys anrhegion syml yn dod â wyneb arall gyda’r bwa Nadolig.

Delwedd 13 – Gellir hyd yn oed ddefnyddio’r bwa Nadolig i addurno’r rheilen grisiau.<1

Delwedd 14 – bwa coeden Nadolig: dewiswch eich hoff liw.

Delwedd 15 – Lliwgar , y bwa Nadolig hwn yw uchafbwynt y dorch.

Delwedd 16 – Bwa Nadolig mawr ym maint yblwch.

Delwedd 17 – Bwa Nadolig coch, y mwyaf traddodiadol ohonynt i gyd.

>Delwedd 18 - Mae'r bwa Nadolig glas yn berffaith ar gyfer addurniadau mwy modern.

Delwedd 19 – Gwarantwch y swyn ychwanegol hwnnw ar y bwrdd wedi'i osod gyda'r bwa

Delwedd 20 – Ond does dim byd yn fwy traddodiadol na bwa’r Nadolig brith.

Delwedd 21 – Bwa Nadolig syml i lapio anrhegion.

Delwedd 22 – Bwa Nadolig gyda rhuban satin: mwy o geinder yn y gorchuddion.

31>

Delwedd 23 – Rhowch y gobenyddion yn yr addurn gan ddefnyddio bwa Nadolig.

Delwedd 24 – Yma, mae bwa Nadolig syml yn helpu i atal y dorch.

Delwedd 25 – Bwa Nadolig lliwgar a hwyliog fel y mae'r addurn yn gofyn amdano.

<34

Delwedd 26 – Melfed yn dod â cheinder a chyffyrddiad clyd i fwâu coeden Nadolig.

Delwedd 27 – Beth am fwa Nadolig streipiog ymlaen y dorch?

Delwedd 28 – Bwa Nadolig mawr i lapio o amgylch y dorch.

>Delwedd 29 – Syml a minimalaidd!

Delwedd 30 – Ar gyfer addurno gwledig, buddsoddwch yn y bwa Nadolig jiwt.

Delwedd 31 – Bwa Nadolig coch yn wahanol i’r dorch du a gwyn.

Delwedd 32 – Bwa’rMae'r Nadolig bob amser yn cyd-fynd â'r addurn.

>

Delwedd 33 – Bwa Nadolig neu wregys Siôn Corn?

Delwedd 34 – bwa coeden Nadolig. Mae'r lliw arian yn tynnu sylw at y bwâu yng nghanol y gwyrdd.

Delwedd 35 – Yma, roedd y goeden Nadolig wedi'i gwneud yn llythrennol gyda'r bwa.

Delwedd 36 – Jiwt bwa Nadolig ar gyfer torch wladaidd.

Delwedd 37 – Bwa'r Nadolig am dorch syml. coeden Nadolig fach, ond heb golli'r hudoliaeth.

Delwedd 38 – Defnyddiwch y bwa Nadolig i addurno hyd yn oed y poteli.

Delwedd 39 – Bwa Nadolig mawr ar gyfer y garlant balŵn: syniad hwyliog a lliwgar.

Delwedd 40 – Set o fwâu Nadolig i ychwanegu cyfaint at y dorch.

Delwedd 41 – Mae bwa Nadolig melfed yn gwneud unrhyw anrheg yn fwy arbennig.

Delwedd 42 – Bwa’r Nadolig yn lliwiau’r goeden.

Delwedd 43 – Beth am brintiau ar y bwa Nadolig?<1

Delwedd 44 – Bwa Nadolig ar gyfer y goeden: defnyddiwch ef ar eich pen eich hun neu gydag addurniadau eraill.

Delwedd 45 – Bwa Nadolig syml ar gyfer anrheg fodern a chain.

>

Delwedd 46 – Plu eira yn addurno'r bwa hwn

Delwedd 47 – Yma, mae nadolig llawen wedi ei ysgrifennu ar y bwa.

Delwedd 48 – Ar gyfer pob anrheg, unbwa Nadolig o liw gwahanol.

Delwedd 49 – Bwa Nadolig mawr yn mynd gyda’r dorch bapur.

Delwedd 50 – Bwa Nadolig dwbl yn addurno'r goeden Nadolig.

>

Delwedd 51 – Bwa Nadolig yn EVA ar gyfer addurn hamddenol mewn arlliwiau pastel.

Delwedd 52 – Bwa Nadolig coch i gau bwydlen y swper.

William Nelson

Mae Jeremy Cruz yn ddylunydd mewnol profiadol a'r meddwl creadigol y tu ôl i'r blog poblogaidd iawn, Blog am addurniadau ac awgrymiadau. Gyda’i lygad craff am estheteg a sylw i fanylion, mae Jeremy wedi dod yn awdurdod ym myd dylunio mewnol. Wedi’i eni a’i fagu mewn tref fechan, datblygodd Jeremy angerdd dros drawsnewid gofodau a chreu amgylcheddau hardd o oedran ifanc. Dilynodd ei angerdd trwy gwblhau gradd mewn Dylunio Mewnol o brifysgol fawreddog.Mae blog Jeremy, Blog am addurno ac awgrymiadau, yn llwyfan iddo arddangos ei arbenigedd a rhannu ei wybodaeth gyda chynulleidfa helaeth. Mae ei erthyglau yn gyfuniad o awgrymiadau craff, canllawiau cam-wrth-gam, a ffotograffau ysbrydoledig, gyda'r nod o helpu darllenwyr i greu gofodau eu breuddwydion. O newidiadau dylunio bach i weddnewid ystafelloedd yn gyfan gwbl, mae Jeremy yn darparu cyngor hawdd ei ddilyn sy'n darparu ar gyfer amrywiol gyllidebau ac estheteg.Mae agwedd unigryw Jeremy at ddylunio yn gorwedd yn ei allu i asio gwahanol arddulliau yn ddi-dor, gan greu gofodau cytûn a phersonol. Mae ei gariad at deithio ac archwilio wedi ei arwain i dynnu ysbrydoliaeth o ddiwylliannau amrywiol, gan ymgorffori elfennau o ddylunio byd-eang yn ei brosiectau. Gan ddefnyddio ei wybodaeth helaeth am baletau lliw, deunyddiau, a gweadau, mae Jeremy wedi trawsnewid eiddo di-rif yn fannau byw syfrdanol.Nid yn unig y mae Jeremy yn ei roiei galon a'i enaid yn ei brosiectau dylunio, ond mae hefyd yn gwerthfawrogi cynaliadwyedd ac arferion ecogyfeillgar. Mae'n eiriol dros ddefnydd cyfrifol ac yn hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau a thechnegau ecogyfeillgar yn ei bostiadau blog. Mae ei ymrwymiad i'r blaned a'i lles yn egwyddor arweiniol yn ei athroniaeth ddylunio.Yn ogystal â rhedeg ei flog, mae Jeremy wedi gweithio ar nifer o brosiectau dylunio preswyl a masnachol, gan ennill clod am ei greadigrwydd a’i broffesiynoldeb. Mae hefyd wedi cael sylw mewn cylchgronau dylunio mewnol blaenllaw ac wedi cydweithio â brandiau amlwg yn y diwydiant.Gyda’i bersonoliaeth swynol a’i ymroddiad i wneud y byd yn lle harddach, mae Jeremy Cruz yn parhau i ysbrydoli a thrawsnewid gofodau, un awgrym dylunio ar y tro. Dilynwch ei flog, Blog am addurno ac awgrymiadau, am ddos ​​dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor arbenigol ar bob peth dylunio mewnol.